Privacybeleid

Wij nemen de privacy van uw persoonlijke gegevens serieus. U kunt ons privacybeleid hier bekijken.

Wettelijke aansprakelijkheid

Als een van de bepalingen in dit document onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan blijven ze uitvoerbaar voor de volle omvang van hetgeen wettelijk is toegestaan. In dergelijke omstandigheden zal een onwettig of niet-afdwingbaar deel van dit document worden gescheiden van de rest van de hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen en heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende artikelen, die volledig afdwingbaar blijven.

Volledige overeenkomst

Elke tekortkoming door ons om enig recht of bepaling uit deze servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van deze rechten of bepalingen in. De servicevoorwaarden in dit document vertegenwoordigen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen Phizz en gebruikers van deze website. Deze voorwaarden komen in de plaats van andere overeenkomsten en voorstellen, zowel vorige als gelijktijdige, mondeling of schriftelijk gemeld, tussen Phizz en de gebruiker. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden.

Onzekerheden in de interpretatie van deze Voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd als de opsteller.

Toepasselijk recht

De hierin uiteengezette voorwaarden en eventuele afzonderlijke voorwaarden en overeenkomsten die door Phizz worden verstrekt, zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Vergoeding

Gebruikers stemmen ermee in Phizz en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, partners, directeuren, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, aannemers, onderaannemers, licentiegevers, dienstverleners, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

Internationale gebruikers

Deze website is bedoeld voor gebruik in de BeNeLux. Phizz kan niet garanderen dat de informatie op deze website van toepassing is buiten deze regio. Bezoekers van deze website van buiten de BeNeLux moeten ervoor zorgen dat ze dit doen in overeenstemming met de lokale wetgeving op hun plaats van gebruik. Phizz kan niet garanderen dat producten en services die via deze website worden geleverd, beschikbaar zijn voor gebruikers buiten deze regio in dezelfde vorm of onder dezelfde voorwaarden als hier worden weergegeven.

Beëindiging van de voorwaarden

De voorwaarden die worden beschreven in dit document en alle bijbehorende documenten blijven van kracht tenzij deze door Phizz of de gebruiker worden beëindigd. Gebruikers kunnen deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door kennisgeving of beëindiging van het gebruik van deze site te doen en onze service te verlenen. Alle verplichtingen en aansprakelijkheden die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindiging van deze overeenkomst blijven van kracht voor de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Als we van mening zijn dat gebruikers niet hebben voldaan aan enige bepaling of bepaling die hierin is opgenomen, kunnen we deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Gebruikers blijven aansprakelijk voor uitstaande bedragen tot de datum van beëindiging.

Contactgegevens

Neem contact met ons op als u nog aanvullende vragen heeft.

E-mail: info@phizz.nl